Gevlekte witsnuitlibel

Leucorrhinia pectoralis

Beschrijving: 

De Gevlekte witsnuitlibel is een fors gebouwde witsnuitlibel van ca. 3,5 cm groot, met grote, brede rode of oranje vlekken op een zwart achterlijf en wit gekleurd voorhoofd.

Beheer: 

Het beheer moet zich toespitsen op het weren van te hoge visstanden en behoud van een goede waterkwaliteit met een rijke oever- en onderwatervegetatie. Vooral jonge verlandingsstadia zijn voor deze soort interessant. Te snel ruimen is dus niet aangewezen.