Boswitje

Leptidea sinapis

Beschrijving: 

Het Boswitje is een soort van kruidenrijke, voedselarme graslanden en is meestal te vinden in de buurt van bos. De eitjes worden afgezet op rolklavers en lathyrus die in lichte schaduw staan. Het vlindertje is te herkennen aan de sterk afgeronde witte vleugels.

Beheer: 

Het creëren of behouden van een open vegetatie met voldoende waard- en nectarplanten kan verkregen worden door extensieve begrazing en/of gefaseerd maaien. In bossen of aan bosranden kunnen brede boswegen en een brede mantel-en zoomvegetatie met een rotatiebeheer van 3-6 jaar geschikte eiafzet- en nectarplekken opleveren voor het Boswitje.