Rosse vleermuis

Nyctalus noctula

Beschrijving: 

De Rosse vleermuis behoort met een vleugelspanwijdte van 30 à 40 cm en een gewicht van 20 à 40 g tot één van onze grootste vleermuizen. De rosse (tot roodbruine) kleur van de rugvacht is een typisch kenmerk van de soort; de onderzijde is iets donkerder. Deze soort heeft vrij smalle vleugels en een snelle vlucht.

Beheer: 

De Rosse vleermuis geldt als een typische boombewoner maar jaagt voornamelijk boven waterrijk gebied. Zowel tijdens de zomer als winter worden de dieren aangetroffen in holle bomen. Naar beheer toe is het behoud van oude holle bomen (waaronder Amerikaanse eiken) dan ook van levensbelang.