Van raaigrasweide (fase 0) naar een grassenmix (fase 1)

We willen van een hoogproductieve grasakker over naar een grasland met veel biodiversiteit. Een eerste stap is een verschralingsbeheer om van een raaigrasweide naar een grassen-mix te gaan.

Verschralen door maaien en afvoeren

Omvorming  van fase 0 naar fase 1 duurt meestal niet langer dan 2 tot 3 jaar. 

De exacte ontwikkelingsduur is mede afhankelijk van factoren als grondsoort, vochttoestand en zaadaanwezigheid. In het algemeen verlopen de ontwikkelingen snel in situaties met 'extreme' vochtcondities, te weten zeer natte en zeer droge omstandigheden. Zuurstof- of vochtschaarste beperken namelijk het vrijkomen van voedingsstoffen door mineralisatie. Ook op vochtige gronden verloopt de botanische ontwikkeling nog relatief snel vanwege de hoge waterstanden aan het begin van het groeiseizoen. Op kalkrijke bodems of bij kalk- en ijzerrijk grondwater geldt hetzelfde: spoedig na het achterwege laten van bemesting ontstaat er fosfaatgebrek door binding van fosfaat aan de overmaat calcium en ijzer. Dit heeft een snelle productiedaling tot gevolg.

 

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Eerste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tweede maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Eventueel een derde maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0