Van akker naar Glanshaverhooiland door uitmijning

Voormalige akkers zijn meestal zeer voedselrijk en hebben een hoog gehalte aan fosfaat in de bodem. Om deze om te vormen naar soortenrijke Glanshaverhooilanden zal je eerst de hoeveelheid fosfaat in de bodem moeten verlagen. Dit kan door een aantal jaar een gewas te telen om zo het fosfaat uit te mijnen. Als de hoeveelheid fosfaat voldoende laag is kan je overschakelen naar een maaibeheer (bij uitmijnen met een gras-klavermengsel ben je al aan het maaien). Als je merkt dat er in het grasland een dominantie komt of is van grassen is het nodig vroeg te maaien dit kan twee of drie per jaar. Daarna kan je dan overschakelen op het onderhoudsbeheer wat bij Glanshaverhooilanden meestal 2 keer maaien per jaar is, maar je kan ook werken met nabegrazing.

Voorbereiden uitmijnen

Als eerste stap moet je je kiezen met welk gewas je gaat uitmijnen.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Keuze van gewas voor uitmijnen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Uitmijnen met boekweit

Hoeveel jaar je moet uitmijnen hangt af van de hoeveelheid fosfaat dat in de bodem zit. Wanneer je ziet dat de productie afneemt wil dit nog niet zeggen dat de hoeveelheid fosfaat voldoende laag is. Stikstof en Kalium zijn sneller opgebruikt, daarom is een bemesting met deze voedingstoffen nodig zodat het gewas blijft groeien en fosfaat kan opnemen.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Voorbereiden akker 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inzaaien Boekweit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oogsten van gewas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uitmijnen met gras-klaver

Bij het uitmijnen met een gras-klavermengsel kan je aan de soortensamenstelling van het grasland zien of je nog moet uitmijnen. Na een aantal jaar maaien zal het grasland soortenrijker worden en kan je stoppen met kali-bemesting en overgaan op een onderhoudsbeheer.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Inzaaien gras-klaver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalibemesting

Kaliumbemesting na elke snede in het groeiseizoen (behalve de laatste) is noodzakelijk voor grasklaver. Een kleine N-bemesting is ook aan te raden om fosfaat uit te mijnen.

Anders uitmijnen

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Voorbereiden akker voor inzaaien 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inzaaien van gewas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oogsten van gewas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inzaaien van akker

Na het stoppen met uitmijnen moet je het grasland inzaaien. Dit is natuurlijk niet nodig als je hebt uitgemijnd met een gras-klavermensel. Het inzaaien is nodig om de vestiging van vele ongewenste soorten zoals distels te vermijden.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Inzaaien met Italiaans raaigras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 keer maaien

Wanneer het grasland nog niet voldoende is verschraald en er nog een dominantie is van grassen kan het nodig zijn 3 keer per jaar te maaien. Als de dominantie van grassen is doorbroken, kan je de eerste maaibeurt verlaten en 2 keer per kaar maaien.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 keer maaien, vroege eerste maaibeurt

Totdat het grasland voldoende verschraald is en er geen grasdominantie meer is. Dus totdat het grasland in fase 3 is. Vanaf fase 3 ga je de eerste maaibeurt meestal verlaten.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 keer maaien, vroege eerste maaibeurt

Dit is onderhoudsbeheer, zolang je het Glanshavergrasland wil onderhouden moet je dit beheer blijven uitvoeren.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 keer maaien, late eerste maaibeurt

Dit is het meest gebruikte onderhoudsbeheer bij Glanshaverhooilanden. Door 2 keer te maaien blijven de soortenrijke en bloemenrijke graslanden bewaard.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Maaien en nabegrazen

Dit is onderhoudsbeheer, zolang je het Glanshaverhooiland wil onderhouden moet je dit beheer blijven uitvoeren.

Meer info
  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaatsen van vee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0