Rapportage van bestrijding invasieve dieren

Indien soorten van de Europese lijst (van voor Unie zorgwekkende, invasieve, uitheemse soorten) worden bestreden, moet deze bestrijding worden gemeld.

Daarnaast kunnen de kadavers in een apart formulier worden gemeld.

  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Rapporteren bestrijding invasieve dieren

Dit kan het ganse jaar door.

Rapporteren kadavers invasieve dieren

Dit kan het ganse jaar door.