Maaien en nabegrazen

Maaien met nabegrazing is een variatie op het onderhoudsbeheer van 2 keer maaien. Meestal zal je eerste maaibeurt vallen nadat de gewenste soorten in zaad zijn gekomen. Maar je kan ook opteren om vrij vroeg te maaien (mei) en vrij laat (september) te beginnen met nabegrazing. Je doelsoorten moeten dan wel in bloei en zaad kunnen komen tussen de eerste maaibeurt en de start van de nabegrazing. De kalander hieronder gaat uit van een late eerste maaibeurt.

  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Maaien en afvoeren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plaatsen van vee 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0