Uitmijnen met gras-klaver

Uitmijnen door het inzaaiien van een gras-klavermengsel gaat goed op stikstofarme bodems. Door kali bemesting blijft de productie van het grasland hoog en kan je meer fosfaat uitmijnen.De relatief hoe opbrengsten en hoge eiwitgehalten van de gras-klavermengsels maken samenwerking tussen veehouder en natuurbeheer mogelijk.

  Jan Feb Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec
Inzaaien gras-klaver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1ste maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3de maaibeurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kalibemesting

Kaliumbemesting na elke snede in het groeiseizoen (behalve de laatste) is noodzakelijk voor grasklaver. Een kleine N-bemesting is ook aan te raden om fosfaat uit te mijnen.