Laatvlieger

Eptesicus serotinus

Beschrijving: 

De laatvlieger is de enige vertegenwoordiger van het geslacht Eptesicus in Vlaanderen. De vleugelspanwijdte bedraag 315-381mm. Zijn gewicht varieert tussen 15g en 37g. Hij is een van onze grootste vleermuizen. Laatvliegers zijn overwegend donkerbruin van kleur en hebben een bruingele buik. Hij bezit een zwarte snuit en zwarte oren. Door zijn brede vleugels is hij wendbaar. Hij bezit brede vleugels en vliegt hierdoor relatief langzaam.

Beheer: 

Zomerverblijfplaatsen.
In Vlaanderen zijn enkel verblijfplaatsen van de laatvlieger bekend in gebouwen. Zijn voorkeur gaat uit naar zolders, maar ook spouwmuren en gevelbekleding van huizen worden als kolonieplaats gebruikt. Op deze plaatsen kan het tijdens de kraamperiode zeer warm worden, tot meer dan 50°C. In de verblijven zijn laatvliegers dikwijls moeilijk terug te vinden. Ze verstoppen zich graag tussen balken of in nauwe spleten. Ze worden zelden vrijhangend aangetroffen. Solitaire dieren (meestal mannetjes) worden soms aangetroffen achter vensterluiken. Laatvliegers zijn zeer plaatstrouw.

Winterverblijfplaatsen.
Vermoed wordt dat de zomerverblijfplaats door een aantal dieren ook als overwinteringsplaats gebruikt wordt. Ze verbergen zich dan op ontoegankelijke, dikwijls droge, vorstvrije plaatsen.