Kadaververwerking van invasieve dieren

Omschrijving: 

Na afschot of afvangst dienen de kadavers correct te worden verwijderd. Indien het om één of enkele dieren gaat, kunnen deze ter plaatse worden achtergelaten (buiten het zicht van recreanten), ter plaatse worden begraven of, indien geschikt, voor eigen consumptie worden meegenomen. Indien het om een groot aantal dieren gaat, dienen deze professioneel te worden verwerkt via een destructiebedrijf.