Rapporteren bestrijding invasieve dieren

Omschrijving: 

Indien soorten van de Europese lijst (van voor Unie zorgwekkende, invasieve, uitheemse soorten) worden bestreden, moet dit worden gemeld.

Wie invasieve dieren bestrijdt, wordt verzocht dit met dit formulier te registreren. Registraties worden verzameld door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.