Nazorg bij afvangen met fuiken

Omschrijving: 

De nazorg begint het jaar nadat enkele opeenvolgende nulvangsten werden gerealiseerd.
Gedurende de 5 volgende jaren, of zolang er nog stierkikkers gevangen worden, in deze vijver of in nabijgelegen waterlichamen, word het waterlichaam 4x jaarlijks (1x per maand tussen mei en augustus) afgevangen. Indien er terug meerdere individuen gevangen worden, wordt de intensiteit terug opgevoerd.