Dempen van poel of vijver

Omschrijving: 

Een ingrijpende maar zeer efficiënte mechanische bestrijdingsmaatregel. Maar met aanzienlijke schade aan niet te bestrijden soorten. Het waterlichaam wordt volledig gedempt gedurende een periode of voor altijd. Voor een hogere efficiëntie word deze maatregel best gecombineerd met droogzetting en isoleren. Voor het dempen van een waterlichaam is in Vlaanderen een stedenbouwkundigvergunning nodig. Materiaal Voor de uitvoering van een demping heb je een graafmachine, een vuilwaterpomp en in sommige gevallen een vrachtwagen voor het aanvoeren van grond nodig. De graafmachine dumpt de aangevoerde grond in de vijver totdat deze gelijk komt aan het maaivlak. De vuilwaterpomp dient om het water dat nog aanwezig is in de vijver weg te pompen zodat de grond zich goed kan zetten en opdat de vijver niet overspoelt. Kostprijs Gedurende het invexo project werd een vijver van ±4000m³ gedempt. Het dempen op zich heeft 11.676,50€ gekost en werd vooraf gegaan door het kappen van de bomen naast de vijver en het droogpompen van vijver. De gebruikte grond was afkomstig van hetzelfde kadastraal perceel. Aandachtspunten Indien er niet voldoende grond aanwezig is in de directe omgeving moet deze aangevoerd worden. Als de herkomst van deze grond gelegen is buiten het kadastraal perceel van de vijver moet deze onderzocht worden op de aanwezigheid van vervuiling (zie Grondverzetregeling). De aangevoerde grond is best van dezelfde soort als de grond in de directe omgeving (bvb. zandgrond voor een vijver in de zandstreek).