Elektrisch afvissen

Omschrijving: 

Het afvissen gebeurt d.m.v. elektrische afvangstapparatuur. Deze apparatuur creëert een elektrisch veld tussen 2 elektroden, het schepnet en een andere elektrode. Bij elektrisch vissen worden vissen en andere organismen verdoofd wanneer ze in het elektrisch veld terecht komen. De verdoofde dieren kunnen dan opgeschept worden.

Materiaal

Er bestaan 2 grote families van electrovisapparatuur, namelijk:

 • Gelijkstroom
  • genereert een electromagnetisch veld dat steeds in dezelfde richting stroomt tussen een negatieve (meestal het schepnet) en postieve (kathode) pool.
  • Vissen en andere organismen worden aangetrokken door de negatieve pool. Eenmaal in de buurt van de anode treedt verkramping van de spieren op, de stierkikker kan nu gevangen worden.
  • Er bestaan 2 soorten gelijkstroomelectrovis apparatuur,
   • Vlakstroomapparatuur: - de sterkte van de stroom blijft constant, meest geschikt voor het vangen van stierkikkers
   • Pulsestroomapparatuur: - de sterkte van de stroom varieert aan een bepaalde frequentie. Een hoge frequentie kan gebruikt worden voor het vangen van stierkikkers
     
 • Wisselstroom
  • Genereert een wisselend electromagnetisch veld, door de wisselende polen is er geen uitgesproken voorkeur voor een van de electroden. De vissen worden aangetrokken door de beide electroden hierdoor moet de visser steeds opletten of er geen stierkikker bij de andere electrode verdoofd wordt. Naarmate de organismen een electrode naderen wordt deze drang om van richting te veranderen zo groot dat de organismen zich loodrecht op de veldlijnen gaan orienteren.
    

Aandachtspunten

Volwassen stierkikkers beschikken niet over een zwemblaas en zullen zinken als ze verdoofd worden. Om deze stierkikkers te vangen moet het schepnet snel onder de kikker gebracht worden. Stierkikkers herstellen snel wanneer het electrisch veld onderbroken wordt. Hierdoor moet er snel ingegrepen worden als een stierkikker gevangen wordt. De stierkikker moet onderheven worden aan het electrisch veld totdat men klaar is om de stierkikker op te scheppen. Hierbij ontstaat er een risico op ernstige verwondingen wanneer er ondoordacht gehandeld wordt.