Ingrijpen op de periode dat de poel, vijver water bevat

Omschrijving: 

Stierkikkerlarven hebben minstens 2 jaar permanent water nodig. Ingrijpen op de periode dat de poel water bevat voorkomt dat de larven overleven.
Droogzetten, het eenmalig leegpompen van een waterlichaam, is een zeer efficiënte bestrijdingsmaatregel. Maar zorgt ook voor aanzienlijke schade aan niet te bestrijden soorten..
Gelijkaardig aan droogzetten kan je de periode dat er water aanwezig is permanent aanpassen. Dit door de diepte van de poel aan te passen zodat deze periodiek droogvalt. Idealiter valt de poel of vijver jaarlijks droog en dit gedurende enkele weken. Minder frequent droogvallen kan bijdragen tot een beheersing van de soort maar sluit uitroeiing door droogvallen uit.
Sommige vijvers, vooral visvijvers, zijn voorzien van op en aflaten. Deze vijvers kan je gemakkelijk periodiek op en af laten. Er word best wel een filter geplaatst op de aflaat om eventuele verspreiding van de larven tegen te gaan. Eventueel kan geopteerd worden om een bestaande vijver te voorzien van een op- en/of aflaat. Hierdoor kan je het droogvallen volledig zelf sturen.

Materiaal

Afhankelijk van de doelstelling, droogzetten of permanent aanpassen van de hydroperiode, zijn er andere noden op vlak van materiaal.
In het geval van droogzetten word best gebruik gemaakt van een vuilwaterpomp. Dit type pomp is ongevoelig voor met slib en plantaardig materiaal vervuild water. Deze pompen zijn ook vrij bestand tegen droogpompen. Hoe krachtig de pomp moet zijn is afhankelijk van het volume van de vijver en het geduld van de beheerder. De pomp wordt best voorzien van een filterkop of zak met een maaswijdte van < 10mm om verspreiding van larven te voorkomen.
Het permanent aanpassen van de hydroperiode bestaat meestal uit het deels opvullen van de vijver. Dit gaat meestal gepaard met het droogzetten van de vijver voor het makkelijker opvullen van deze vijver. Hierna word grond aangevoerd om de vijver bodem op te hogen.
In het geval van vijvers met een op- en aflaat dient de vijver jaarlijks afgelaten te worden. Op de aflaat wordt een filter met een maaswijdte van < 10mm geplaatst om eventuele verspreiding van larven te voorkomen.

Kostprijs

De kostprijs van deze methode is vooral afhankelijk van het gekozen type pomp en de rijtijd van de loods van het verhuur bedrijf tot de vijver. Een grote onafhankelijke kostenpost is het aantal manuren dat nodig is voor het vangen van stierkikkers en andere dieren. Het leegpompen van een ± 4000m³ grootte vijver en wegvangen van de stierkikkers kost ongeveer € 3300.

Aandachtspunten

Idealiter word er gebruik gemaakt van een vuilwaterpomp met een filterkop of filterzak (filter diameter <1cm) om schade aan de pomp en verspreiding van stierkikker en andere ongewenste organismes te voorkomen.
Stierkikkerlarven zijn in staat enkele dagen te overleven in modderplassen het is daarom aangeraden om deze plassen na te gaan en eventueel aanwezige larven manueel of met een schepnet te verwijderen.
Sommige vijvers worden grondwater gevoed, volledig leegpompen is hier geen optie. Er kan hier geopteerd worden om de vijver zo droog mogelijk te pompen en met zeggennetten en schepnetten zoveel mogelijk larven af te vangen.