Afvissen met fuiken

Omschrijving: 

Naast de meer ingrijpende maatregelen zoals dempen en droogzetten is afvissen met fuiken een van de meer efficiënte bestrijdingsmaatregelen. Afvissen met fuiken is een zeer selectieve methode die de beheerder in staat stelt, met simpele ingrepen zoals het plaatsen van lege PET-flessen in het laatste compartiment, schade aan gewenste soorten tot een minimum te beperken. Deze methode is zeer geschikt voor het vangen van kikkervisjes. Adulten worden ook gevangen al gebeurd dit meer sporadisch. Deze methode kan in de meeste vijvers gebruikt worden. Een aantal fuiken worden in het water geplaatst en 24u later geledigd, gewenste soorten worden in goede staat vrijgelaten en de stierkikkers en eventueel andere exoten worden verwijderd.

Materiaal

Het afvangen van stierkikkers met fuiken kan uitgevoerd worden met verschillende types fuiken, namelijk:
Dubbele schietfuiken:
- Bestaat uit 2 fuikdelen die met elkaar verbonden zijn door een tussennet. Het tussennet is maximaal 10m lang en minstens 150cm hoog en heeft een maaswijdte van minder dan 13mm. Het net is verzwaard met lood aan de onderkant en wordt opengehouden met drijvers aan de bovenkant.
- Dit type fuik wordt best parallel met de oever geplaatst, 1 fuik per 40 m oever
- Meest geschikte type fuik voor het vangen van stierkikkers
Dubbele fuiken:
- Bestaat uit 1 fuikdeel met 2 openingen die in hetzelfde compartiment uitkomen.
- Vanuit iedere opening vertrekt er een geleidingsnet. Dit net heeft een maaswijdte van minder dan 13mm, ieder net is 3 à 5m lang en minstens 150cm hoog. Het net is verzwaard met lood aan de onderkant en wordt opengehouden door drijvers aan de bovenkant. Aan het uiteinde van het net bevindt zich een ijzeren/houten staaf en touw waarmee het net strak gezet kan worden.
- Dit type fuik wordt best parallel met de oever geplaatst, 1 fuik per 30 à 40m oever
Enkele fuiken of visfuiken:
- Bestaat uit 1 fuikdeel met een enkele opening.
- Vanuit deze opening vertrekt er 1 à 2 geleidingsnetten. Dit net heeft een maaswijdte van minder dan 13mm, ieder net is 3 à 5m lang en minstens 150cm hoog. Het net is verzwaard met lood aan de onderkant en wordt opengehouden door drijvers aan de bovenkant. Aan het uiteinde van het net bevindt zich een ijzeren/houten staaf en touw waarmee het net strak gezet kan worden.
- Dit type fuik wordt best loodrecht de oever geplaatst, 1 fuik per 15 à 20m oever
Palingfuik
- Bestaat uit 1 fuikdeel met een enkele opening
- deze fuik is niet voorzien van geleidingsnetten en is daarom weinig geschikt voor het vangen van stierkikkers.

Alle fuik types hebben de volgende eigenschappen gemeen:
- Maaswijdte: tussen 7mm en 13mm
- Afmetingen eerste hoepel (in het geval van de dubbele fuiken geld dit voor beide openingen)
Hoogte: tussen 70cm en 80cm, Breedte: tussen 70cm en 90cm, Lengte Fuikdeel tussen 6m en 9m

Kleinere of grotere fuiken kunnen ook gebruikt worden! De efficiëntie van deze fuiken daalt echter wegens respectievelijk beperkte doorgang en logheid in het plaatsen en/of oogsten. Bovendien kan het zijn dat grotere fuiken niet passen in bepaalde kleinere waterlichamen. Afhankelijk van de aanwezigheid van Chinese wolhandkrabben, ratten en muskusratten kan er geopteerd worden om het laatste compartiment te voorzien van een krabcub.
Standaard amfibiefuiken die gebruikt worden bij het monitoren van inheemse amfibieën blijken te klein te zijn om efficiënt af te vangen.

Kostprijs

De kostprijs is sterk afhankelijk van de initiële populatie grote en de voorop gestelde doelstellingen. Vooral het vangen van de laatste 100-tal exemplaren kan de kostprijs op de korte termijn aanzienlijk de hoogte in doen gaan terwijl dit op de langere termijn een aanzienlijk lagere kost met zich meebrengt.
Een richtprijs voor schietfuiken is €400,00/stuk. Extra’s zoals krabcubben en drijvers betekenen meestal een meerkost.

Het aantal vangstdagen om in een poel van 2000m2 de populatie van 5000 terug te brengen tot 100 is ongeveer 13 om van 500 naar 10 te gaan heb je ook 13 dagen nodig. Het is duidelijk dat de laatste dikkoppen wegvangen dus veel moeite vraagt. Adulten worden veel minder gevangen met fuiken op 13 vangstdagen gaat het aantal van 20 naar 13 of 5 naar 3.