Materiaal controlen op plantenresten

Omschrijving: 

Bij het bestrijden van invasieve dieren of planten is het noodzakelijk het gebruikte materiaal ter plekken goed te controleren. Verwijder op de plek van bestrijding de plantenresten en grote slib- en aarderesten van het materiaal.