Stockage van grond

Omschrijving: 

Soms is het noodzakelijk tijdelijk de grond te stockeren op een plaats voordat de grond kan worden afgevoerd. Kies hiervoor een plaats die ook moet worden afgegraven of die een lage natuurwaarde heeft.