Zwinduinen en -polders (zeno)

Doelgroep en doelstelling: 

Voordat ‘De Zwinduinen en- polders’ beschermd werden als Vlaams Natuurreservaat, werd dit gebied in de loop van de vorige eeuw voor verschillende doeleinden gebruikt: er werden o.a. wegen, bunkers, een golfplein, een jumpingterrein en een vliegveld aangelegd. Die menselijke ingrepen hebben in het hele gebied duidelijke sporen nagelaten. ANB herstelt met het ZENO project de verdwenen waardevolle biotopen van duinen en duinpolderovergang.

Beschrijving: 

Het project werd geheel volgens planning en zelfs aan een lager budget uitgevoerd. De respondenten zijn zeer tevreden over de uitbreiding van specifieke flora en fauna (Geel walstro, Duingentiaan, Duinrus, Strandduizendguldenkruid, Duinviooltje, Kamsalamander, Boomkikker, …) alsook over de algehele inrichting van het gebied (222 ha). Ook de communicatie naar externen toe is vlot verlopen en inspirerend voor de toekomst. Intussen is een nieuwe Europees project van start gegaan om het natuurherstel nog te verbreden: ZTAR = Zwin Tidal Area Restoration. Stand van zaken hier.