KLA

Kleinschalige Landschappen Akkervogels

Definitie: 

Vogels gebonden aan kleinschalige landschappen, de KLA’s , komen voor waar hagen, houtkanten, knotbomen, boomgaarden, enzovoort talrijk en aspectbepalend zijn in het landschap. Het zijn soorten als Geelgors, Ringmus, Patrijs, Zomertortel, Holenduif, Kneu, Putter, Grasmus, Steenuil, Kerkuil

Gerelateerd onderwerp
Carduelis cannabina