OLA

Open landschap akkervogels

Definitie: 

Soorten als Veldleeuwerik, Grauwe gors, Gele kwikstaart, Kievit, Rietgors, kiekendieven die open landschappen verkiezen zonder opgaande begroeiing als hagen en bomenrijen.