Gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

Beschrijving: 

De Dwergvleermuis is één van de kleinste zoogdieren ter wereld. Ze wegen ongeveer 5 gram, dat is het gewicht van een suikerklontje. Deze soort leeft vooral in gebouwen, ook in nieuwbouw. De zomerkolonies bestaan uit enkele tientallen dieren en zijn ondermeer te vinden achter gevelbekleding, spouwmuren, rolluikkasten. Ze overwinteren in kelders, waarbij ze dikwijls tussen hout of deurlijsten te vinden zijn. Omdat ze in gebouwen leven, zijn ze veel te zien in steden en tuinen. De kleine fladderende vleermuisjes die je op zomeravonden op enkele meters hoogte ziet heen en weer vliegen zijn bijna steeds dwergvleermuizen. Het geluid op een vleermuisdetector klinkt als volgt

 

Beheer: 

Meestal weten mensen niet dat er Dwergvleermuizen in huis leven. Enkel bij overlast vallen ze op, omdat ze lawaai maken (gepiep in rolluikkasten) omdat de keutels een vensterbank of raam bevuilen. Dwergvleermuizen knagen niet, dragen geen nestmateriaal aan en brengen geen ziektes over. Ze gewoon laten zitten is de beste oplossing. Enkel bij hevige overlast kan contact opgenomen worden met de Vlaamse Infolijn. Vleermuizen zijn immers wettelijk beschermd, je mag ze niet vangen noch verstoren.