Graslandfase

Definitie: 

Het indelen van graslanden in graslandfases is een eenvoudige manier om een grasland te omschrijven voor beheer. Er zijn 6 fases gaande van fase 0 tot fase 5. Fase 0 is de voedselrijkste met de laagste biodiversiteit. Fase 5 is voedselarm en heeft veel meer biodiversiteit. Het kunnen herkennen van graslandfases is een eerste stap voor goed graslandbeheer.