Alkylaatbenzine

Zuivere benzine

Definitie: 

Door een synthetisch proces (alkyleren) wordt vanuit een gewone benzine een zuivere benzine bekomen. Schadelijke stoffen zoals benzeen, tolueen, olefinen, zwavel en aromaten zijn amper aanwezig. Ze geven een schonere verbranding wat goed is voor machine, mens en milieu.