Kenmerkende soort

Typische soort voor een natuurtype

Definitie: 

Een kenmerkende soort is typisch voor één of enkele natuurtypes. Een enkele soort is bijna nooit voldoende om te bepalen in welk natuurtype je staat. Maar kenmerkende soorten geven wel de beste aanwijzing. Een aantal kenmerkende soorten op een locatie, geven je meer zekerheid over het natuurtype. Indicatieve soorten zijn ongeveer hetzelfde alleen zijn ze wat minder typisch omdat ze in meerdere natuurtypes voorkomen. Nog minder typisch zijn de begeleidende soorten deze komen voor in vele natuurtypes. Van meest kenmerkend tot minst heb je dus: kenmerkende soort, indicatieve soort en dan begeleidende soort.