Begeleidende soort

Komt er ook voor

Definitie: 

Begeleidende soorten zijn plantensoorten die voorkomen in meerdere biotooptypes. Ze zijn minder typisch dan indicatieve en kenmerkende soorten.