Profiteurs in het plantenrijk

Halfparasiet en holo-parasiet

Definitie: 

Ook in de plantenwereld zijn er profiteurs. Planten die niet zelf hun water en mineralen uit de bodem halen maar aftappen van een andere plant.  Zulke planten zijn halfparasieten of hemi-parasieten. Een halfparasiet is een plantensoort die water en voedingsstoffen uit andere planten haalt, maar zelf ook aan fotosynthese doet. Maretak en Grote ratelaar zijn voorbeelden. Doordat halfparasieten nog bladgroen hebben lijken ze sterk op gewone planten.

Maretak is duidelijk een halfparasiet deze soort heeft geen wortels in de grond. Hij hangt hoog in de boom en gaat met zijn wortels in het vaatsysteem van de boom om daar water en voedingstoffen te stelen. Bij Grote ratelaar valt het niet echt op. Hij lijkt op een gewone plant in een grasland. Maar onder de grond vormt deze soort geen wortels om water en voedingsstoffen op te nemen, neen ze dringen binnen in de wortels van andere planten vaak grassen en stelen door water en voeddingstoffen. Zo spelen deze halfparasieten een rol in de dynamiek en de soortenrijkdom van natuurlijke graslanden.

Er bestaan ook plantensoorten die geen bladgroen maken en volledig parasitair leven op andere planten of schimmels. Sommige van deze "volledige" parasieten of holo-parasieten maken zelfs geen wortels. Zoals Groot warkruid, deze soort hecht zich vast via zuignappen aan zijn gastheer meestal Grote brandnetel. De gastheer zorgt voor alles: steun, water en voedsel. Alleen wanneer Groot warkruid kiemt moet de plant even voor zichzelf zorgen tot hij een gastheer heeft gevonden. 

Ook de bremrapen zijn soorten die parasitair leven op andere planten. Zo heb je Klimopbremraap met als gastheer rara klimop en Walstrobremraap die op walstrosoorten groeit bij ons meestal Geel walstro.