Niche

Beroep van een soort

Definitie: 

In een levensgemeenschap heeft elke soort zijn eigen plekje en zijn eigen manier van overleven. Dat eigen plekje wordt aangeduid als de habitat terwijl de taak en functie van een soort de niche van die soort wordt genoemd. Niche omschrijft hoe de soort gebruikt maakt van omgevingsfactoren als vochtigheid, voedseltype, nestgelegenheid en wat zijn effect is op andere soorten. Bijgevolg hangt de niche van een soort heel nauw samen met de rol van deze soort in een ecosysteem.