Toekomstboom

Laat mij staan, aub!

Definitie: 

Een toekomstboom is een boom die nog lang behouden moet blijven omdat hij bijdraagt tot een vooropgesteld doel.

In bossen zal hij bij de dunning dus gespaard worden, Wanneer dit doel houtproductie is, is het een boom waarvan men verwacht dat hij veel mooi hout zal opleveren. Maar wanneer de beheerder kiest voor geïntegreerd bosbeheer, kan het ook een boom zijn met een hoge natuur- en/of belevingswaarde. De markering van een toekomstboom gebeurt bij voorkeur met blauwe bosmarkeerverf.

Ook in stedelijk groen kunnen toekomstbomen aangeduid worden: bomen in een straat of op een plein waarvoor de nodige voorzieningen zijn getroffen en de bijhorende investeringen zijn gedaan om ze groot en oud te laten worden en zo lang mogelijk te behouden. Daarbij gaat het vooral om het reserveren of inrichten van voldoende en kwaliteitsvolle groeiruimte voor de boomwortels.