Kunstmatige verjonging

De agrarische aanpak

Definitie: 

Bij kunstmatige bosverjonging bepaalt de mens het uitzicht van de volgende bosgeneratie door bepaalde boomsoorten te planten of te zaaien. Meestal gebeurt dit op een open kapvlakte. Voorbereidende werken en onderhoud van de beplanting worden toegepast om het gewenste resultaat te verkrijgen maar dit vraagt natuurlijk serieuze investeringen van de boseigenaar.