ANB

Agentschap Natuur en Bos

Definitie: 

Het Agentschap voor Natuur en Bos is een agentschap van de Vlaamse Overheid en maakt deel uit van het Ministerie van Leefmilieu, Natuur en Energie. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is ontstaan uit een fusie van de vroegere afdeling Natuur en afdeling Bos & Groen van het vroegere AMINAL (Administratie Milieu, Natuur en Landirichting). Nog vroeger heette ANB de "dienst Waters en Bossen". Onder die term wordt ze door het grote publiek soms nog aangesproken.