Dunning

Bomen ruimte geven

Definitie: 

Een dunning is een selectieve kapping die wordt uitgevoerd om de blijvende bomen meer ruimte te geven. Het is een nabootsing van de natuurlijke stamtalvermindering. Immers bomen groeien, nemen meer ruimte in en straks is er te weinig plaats voor alle bomen en moeten enkele er van tussen. Bij een dunning laat de beheerder dan net die bomen staan die het meest gewenst zijn, en hinderende buren worden weggezaagd. De dunning stuurt zo de concurrentie om licht tussen de bomen.