Etages

Verschillende verdiepingen in het bos

Definitie: 

In een bos zijn de bomen vaak niet even hoog (bijv. omdat ze niet even oud zijn of omdat ze niet van dezelfde boomsoort zijn). Men kan dan een aantal verdiepingen in het bos onderscheiden. In de bovenste verdieping komen de kruinen voor van de hoogste bomen. Deze verdieping noemt men de bovenetage of de opperetage. Een verdieping lager bevinden zich de kruinen van de iets kleinere bomen. Zij vormen de nevenetage. De onderste verdieping of de onderetage bestaat uit de kleinste bomen van het bos.