Kustkransblad

Chara baltica

Beschrijving: 

Kustkransblad is heldergroen vanwege het ontbreken van kalkaanslag. De stenbgels zijn tot 1mm dik met alleenstaande, aan de basis opgezwollen stekels. Vooral aan de top van de plant zijn ze talrijk. Deze soort kan in brakke wateren flinke vegetaties vormen zoals in lagunes van de Blatische zee, vandaar ook de naam.

Vroeger kwam dit kranswier verspreid langs de kust voor, maar recent is het, na een betrekkelijk lange periode zonder verdere waarnemingen, enkel nog in een sloot nabij Veurne gesignaleerd (P.Compère, 2003). Deze brakwaterspecialist is ook elders in Europa, de Baltische Zee inbegrepen (Yousef et al. 2002), op de terugweg en er is geen reden om aan te nemen dat Vlaanderen hierop een uitzondering zou vormen.