Natuurtype: Buntgras-graslanden

Het Buntgras"grasland" is een pioniersvegetatie op stuivend, droog, zuur en voedselarm zand. Het komt slechts plaatselijk voor in de Kempen en aan de kust en heeft daarom natuurbehoudswaarde. Slechts weinig hogere planten hebben zich kunnen aanpassen aan dit extreme milieu. Gewoonlijk domineren korstmossen en mossen. Kenmerkende soorten zijn Buntgras, Heidespurrie, Ruig haarmos en diverse korstmossen.