Grassenmix

Beschrijving: 

Het grasland bestaat uit verschillende kleuren groen afkomstig van verschillende grassoorten. Kruiden komen maar beperkt voor in haarden. Elke haard bestaat meestal maar uit 1 soort. Het dominante gras (> 25%) is vaak Ruw beemdgras. Maar ook andere algemene grassen kunnen domineren.

onderhoudsbeheer
(Gerelateerde fiche)
(Gerelateerde fiche)
(Gerelateerde fiche)
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort
heeft als kenmerkende soort

Gangbaar gebruik: 

Ruwvoerwinning vanaf half mei, voorjaarbeweiding met gemiddeld 3-4 GVE/ha.

Beheer: 

Door 2 keer per jaar te hooien vorm je het grasland om van fase 1 naar fase 3. Bij goed maaibeheer slaag je zo fase 2 over. De 1ste keer maai je eind mei, de 2de keer eind september. Op zandigere gronden zal je na 3 tot 5 jaar in fase 3 zijn. Op kleigronden kan dit 4 tot 6 jaar duren of langer.