Graslandfase: Bloemrijk grasland

Beschrijving: 

Zoals bij fase 3 is er een fijne mozaïek van kruiden en grassen. Er zijn nu ook al diverse schijngrassen aanwezig. De meeste soorten die n u voorkomen zijn typisch voor de vochttoestand en de grondsoort. Het grasland maakt een kleurrijke indruk door de verschillende kruiden, die over heel het perceel aanwezig zijn. Het verschil met fase 3 is een groter aantal typische soorten en een bontere indruk.

Gangbaar gebruik: 

Hooiland, hooien met nabegrazing en begrazing.

Beheer: 

Het beheer kan bestaan uit 2 keer per jaar maaien, of maaien en nabegrazing of alleen begrazing. Het doel is fase 4 in stand te houden. Wanneer je verder wenst te verschralen, omdat je mogelijkheden ziet voor schraalland (fase 5), moet je 2 keer per jaar maaien. Wanneer je jaarlijks 2 keer per jaar maait kan het nodig zijn af en toe te bekalken en/of te bemesten. Dit om de verzuring tegen te gaan. De bemesting gebeurt dan best niet jaarlijks (om de 3 jaar bijvoorbeeld) in het voorjaar met 10 ton/ha strorijke mest (35-50 kg/N). De maximale mestgift voor fase 4 is 25kgN per ha per jaar. Voor het juiste beheer kan je best het type van grasland bepalen, om zo een aangepast beheer te voeren voor de aanwezig soorten.