Voorkant van de slurfsilomachine, in deze bak wordt het grasmaaisel gestort.