Vingerhoedskruid is een typische verschijning op kapvlaktes in de oude, droge bossen in de Leemstreek.