Tekening natuurstreefbeeld Eiken-Beukenbossen op zure bodems (9120)