Stijve ogentroost is een eenjarige halfparasiet van droog tot vochtig, heischraal grasland.