Soortenrijke muurvegetatie met ondermeer muursla, steenbreekvaren, muurvaren en muurleeuwenbek op het vleeshuis (Gent).