Ruig klokje, een zeldzame soort in de bossen op neutrale tot kalkrijke bodem in de leemstreek.