Rond wintergroen profiteert van het zwak zure bladstrooisel van Kruipwilg.