Permanent met zeewater van geringe diepte overstroomde zandbanken Ondiepe zandbanken in zee die altijd onder water liggen