Ongelijkbladig fonteinkruid (Potamogeton gramineus) in een mesotroof ven, vlottende bies in de achtergrond.