Oligotroof elzenbroek in de Visbeekvallei met pijpenstrootje en een rijke veenmoslaag (Lille, Beerse).