Lappendeken van akkers in de polders rond Doel. Op de achtergrond de kerncentrale en de Schelde (Doel, Beveren)