Kleine leeuwentand (Leontodon saxatilis) bloeiwijze.