Kenmerkend voor zure beukenbossen is de eerder soortenarme en weinig bedekkende kruidlaag zoals hier in het Kluisbos in de Vlaamse Ardennen.